Personlig udvikling via hest

 

Heste kan meget mere end blot rides på.

Heste kan læse vores kropssprog meget tydeligt. Det kan vi bruge til at udvikle os på det personlige plan.

Vi kan bruge ridning og træning med heste både fysisk og meditativt. Vi kan bruge arbejdet med hestene til at se, om vi har noget i vores krop vi skal arbejde med.
Både fysisk og psykisk kan hesten hjælpe os på vej til en positiv personlig udvikling. De ting vi oplever fysisk sætter psykiske spor og omvendt påvirker psykken vores krop meget. Derfor kan heste noget særligt. Vi kan afhjælpe udfordringer i kroppen fra to indgangsvinkler den fysiske og den følelsmæsige.

  • Måden vi bruger vores ryg på fører ofte til at vi har rygsmerter. Dette kan hestene hjælpe os med at forbedre, hvis vi tillader dem at bevæge vores bækken og ryg når vi sidder på dem.
  • Heste kan lære os at sætte grænser på en positiv måde, så vi ikke så let lader os overrumple af andre, eller tænde af med raketfart fordi vi for længe lod andre påvirke os negativt.
  • Heste er altid fair over for dig, ofte et spejlbillede af dig. Derved kan hesten lære os selv at kende, – hvis vi tør at se på det den fortæller.
  • Heste kan hjælpe dig af med angst. Også angst for heste. Den kan flytte dine grænser, så du bliver mere fri og tryg i din måde at kunne handle på.
  • Heste giver os muligheden for på en nærmest meditativ måde at modvirke stress og depression. Nogle kalder det hesteyoga eller mindfulness.
  • Heste kan især hjælpe unge der mistrives, og voksne med stress eller depression.
  • Heste kan hjælpe til bedre forståelse for hinanden og til et bedre samarbejde med andre mennesker.

Ring for mere info eller send en mail